PRESENTACIÓN
Os encontros “Off” son unha proposta de acción directa no eido da programación cultural e a acción artística galega, que xorde de xeito colectivo integrando diferentes axentes procedentes das artes plásticas, as artes escénicas, o mundo editorial e o mundo audiovisual en Galicia.

Fronte ás políticas culturais do evento, da industrialización e da espectacularización cultural os encontros “Off” apostan polo fortalecemento e a creación dun tecido artístico profesional que teña a capacidade de xestionar, producir e distribuír de xeito autónomo as súas creacións ou de relacionarse de xeito horizontal cos xestores, produtores e distribuidores culturais.

O posicionamento metodolóxico destes encontros parte da adopción dunha estratexia “espello”, segundo a cal cada novo encontro “Off” adapta a súa estrutura e formato tomando como referencia o plantexamento do evento, acto, ou programa oficial ao que fai reflexo. Deste xeito preténdese poñer en evidencia as distintas políticas e modelos de creación e produción cultural que promoven os eventos programados dende a oficialidade, imitar a linguaxe e o estilo das súas convocatorias modificándoos segundo as necesidades reais de colectivos e persoas partícipes da cultura (que estas esquecen, omiten ou descoñecen), aproveitar os recursos e a capacidade de difusión de propostas con acceso a grandes orzamentos e canais de distribución e avaliar os criterios e relacións de poder que favorecen dita maior accesibilidade.

I Encontro Off:

I En encontro de artistas novos Cidade da Cultura


II Encontro Off:

Foro Internacional de Espazos para a Cultura


III Encontro Off:

Culturgal 2011, Feira das Industrias Culturais


IV Encontro Off:

Encontro Internacional de Economía e Cultura