MESA DE INFORMACIÓN

VISIBILIZACIÓN DE DATOS

 • Elaborar de forma inmediata unha lista de recursos de cara a constituir un Banco de Recursos Comúns.
 • Listado de espazos disponilbes e constitución dunha comisión para a evaliación e etiquetado segundo unha ficha base dos espazos.
 • Listado de materiais disponibles por nós. Búsqueda dun Almacén central.
 • Elaboración dun Taboleiro de anuncios nos que cruzar ofertas e demandas.
 • Posta en marcha da plataforma de radiotelevisión dixita. Adlántida.rtv
  • Obxeto dun próximo taller:
   • Consitución dunha comisión para a redación do proxecto nunha linguaxe asequible e directa coa intención de facer un video presentación para entrar no proxecto de financiamento de Goteo
   • Posible eleboración dun storyboard.
 • Elaboración dun mapa de poderes
  • Obxeto dun próximo taller:
   • Comezar a debuxar entre todos un mapa de relacións persoais e profesionais dos principais axentes culturais, empresariais e insitucionais cos que estamos en relación incluíndonos a nós mesmos e as nosas relacións e posicións de poder.
   • Identificar a cuota de visibilidade e influcencia de cada un dos axentes presentes no mapa.
   • Dixitaliza-lo mapa e relacionalo cunha base de datos e contactos.