MESAS DE TRABALLO
Despois do primeiro dia de traballo chegamos á formación das seguintes mesas de traballo: calidade, información, acción. Son tres pilares básicos que van dende a crítica até a proposta positiva de solucións, alternativas ou simplemente liñas propias de desenvolvemento. Proposta de mesas de traballo:
 1. MESA DE CALIDADE
 2. MESA DE INFORMACIÓN
 3. MESA DE ACCIÓN

A estrutura das mesas de traballo configurarase finalmente e sempre de forma flexible segundo as problemáticas que nos vosos mails de inscripción apuntedes como prioritarias.

PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS E ENVIADAS POR MAIL POLOS PARTICPANTES:
___
 1. A falta de financiación no eido artístico.
 2. A Falta de comunicación entre os creadores actuais.
 3. A falta de colaboración activa que se percibe entre os diferentes creadores.
___
 1. La necesidad del cambio de percepción ante la dicotomía arte-sociedad, pues se están dando, lo ven hasta los ciegos, las bases para que la creación, lo creativo, tenga que enfocarse en lo social antes que en la obra personal o colectiva, movimiento o pseudoreligión, por ser los artistas los que tienen que tomar las riendas, o porque no habra marco de seguir "ésto" así para pronunciarse, exponer, ...
 2. Las fronteras siempre, la necesidad de identificación o valoración de la identidad, como relativo fondo a defender, en cualquier ámbito creacionista.
 3. y por último, y comienzo, la necesaria valentía que se impone, a la hora de tener que transgredir, incumplir, tres o cuatro leyes, sin miedo a las consecuencias, pues en ésto nos va la vida, entendiendo vida como algo opuesto a la supervivencia, vida enfrentada a lo que se cae, está en ruinas o grita con enfado ridículo.
___
 1. A falta de risco nas propostas artísticas por medo ó fracaso ou a non aceptación.
 2. Facer da periferia o centro
 3. Emigración da xente que se dedica á cultura. Pola falta de aceptación, de traballo ou polo clima

___
 1. Falta de plataformas reais de proxección do traballo artístico.
 2. Endogamia do sector (o inevitable coñecemento da persoa por enriba do traballo nun territorio tan pequeno).
 3. Axudas para proxectos que permitan a reflexión artística-constructiva a longo prazo de proxectos de investigación necesarios.
 4. A aceptación por parte do individuo de modos de vida insostibles coa excusa das ganas e a 'necesidade de crear proxectos artísticos', sin ter unha reflexión máis consciente polo oficio en si, e a falta dun convenio de servizos artísticos a cumprir que non permita a devaluación do sector en si mesmo.
___
 1. la PRECARIEDAD en mayúsculas, la nefasta imagen que se tiene en España del mundo del arte y de la cultura en parte debida a los trapis y mamoneos de siempre.
 2. las políticas culturales llevadas a cabo en España los últimos 20 años creando burbujas "nacionalistas" con artistas dependientes en determinadas regiones de la geografía "española" de ayudas, subvenciones y mamoneos (el caso de los "hijos del Macba" en Catalunya por ejemplo hasta que ha estallado y han tenido que emigrar algunos de ellos a Madrid donde la cosa no es que este muy boyante que digamos)
 3. como plataforma Rural Contemporánea: mayor integración y participación de la sociedad en proyectos culturales y sociales de cualquier tipo, esto más que una problemática es un reto.
___
 1. dificultade de atopar un entorno de traballo bo, tanto a nivel técnico como humano. Espacios de encontro, dinámicas de colaboración e investigación en común.
 2. dificultade para relacionar o meu traballo con certas entidades, sobre todo as que ostentan o baluarte pedagóxico; e/ou demasiada burocratización e lentitude nas canles públicas de obtención de recursos e finanzamento.
 3. dificultade á hora de vincular disciplinas e incluso arte & formas de vida. Que o mercado e os seus intereses non remate por absorver toda a nosa potencia/inocencia.
___
 1. Falta de apuesta a la visibilidad, y financiación de los artistas NO-estrellas, proyectos que se encuentran en un cruce de disciplinas.
 2. Falta de implicacion de artistas en la organización de eventos...
 3. Falta de informacion de lo que pasa en otras ciudades.
___
 1. Desconocimiento, menosprecio y falta de compromiso con el panorama artístico/creativo del contexto gallego (nos tratan mejor y nos respetan mucho más fuera de Galicia)
 2. El excaso apoyo se suele polarizar en actividades de bajo presupuesto para artistas noveles o en grandes exposiciones de artistas consagrados.
 3. Inoperancia y falta de capacitazión de las instituciones a la hora de gestionar proyectos. En muchos casos el resultado se ve fuertemente dañado por la precariedad y el incumplimiento de compromisos adquiridos y plazos.
___

 1. A crecente apropiación da linguaxe e do discurso artístico, vital e radical por parte da oferta industrial, as programacións espectáculo e as axencias de especulación cultural tales coma a Industria Creativa, a Administración Pública (tristemente na maioría das súas frontes) ou os Centros de Arte Contemporánea na súa radical falta de contidos e a búsqueda de rentabilidade e inmediatez de beneficios.
 2. A desafeción, o desentendemento por parte dos axentes culturais (públicos, privados, en nómina ou independentes) con visibilidade no sector da "produción cultural" en relación ás necesidades laborais, profesionais e específicas dos traballadores da creación.
 3. O grave descoñecemento práctico, teórico, académico e vital que os axentes culturais na súa gran maioría teñen respecto ó contido, o sentido, as implicacións sociais, a construcción de subxectividades e a aportación ó patrimonio e o coñecemento común e comunitario que supón a creación contemporánea e polo tanto a falta de risco, de apoio e o nulo investimento en investigación.
___
 1. PROBLEMATICA 1: Lingüística / Política
 2. PROBLEMATICA 2: Cliente Público / Privado
 3. PROBLEMATICA 3: Estanque pequeño / Estanque grande
___
 1. recortes en el campo cultural
 2. falta de transparencia en la elección de los proyectos en el sector público
 3. falta de separación entre sector público y privado para la busqueda de financiación
___
 1. EDUCACIÓN E SENSIBILIZACIÓN. Mellora do diálogo cidadanía/arte contemporánea: intervención en centros educativos, escolas do espectador...
 2. COMUNICACIÓN E INTERCAMBIO. Mellora na comunicación e o intercambio entre artistas.
 3. CREACIÓN E EXHIBICIÓN. Creación de espazos estables e con continuidade no tempo destinados á creación, á investigación e á exhibición: residencias artísticas, espazos de formación, ciclos de exhibición repartidos por todo o territorio galego. En definitiva: demanda básica dunha política cultural continua e de futuro que vertebre o sector artístico desde a base e que permita normalizar a súa relación coa cidadanía.